سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانلود و نقد کتاب

این تنهایی ام را از من نگیر . . . !

ببین ،

به گذر روز هایم نگاه کن ،

رد پای رضایت را "حس" می کنی ؟

من این تنهایی ام را دوست دارم . . . !

در کوچه پس کوچه های روز هایم

قدم نگذار ،

"عشق" تو ،

"عشق" نیست !

یک "هوس" است ،

"هوسی"که هر چقدر هم محکم تر قدم بگذارد،

باز هم رد پایش را نمی توانی در روزهای من ببینی . . .

اصلا به مرز روزهای من نزدیک نشو !

گذشتن از این مرز ،

به قیمت شکستن سد تنهایی های من است ،

تو نمی دانی ،

بعد از رفتنت ،

این تنهایی تا چه حد ریشه دوانده است !

این مرز را نمی شکنم ،

حتی اگر به قیمت شکستن خودم باشد . . . !

 

"سارا زیبایی"

 


نوشته شده در شنبه 91/6/11ساعت 2:48 عصر توسط سارا نظر تو چیه؟ ( ) |


Design By : Pichak