شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ خدايا ............... دلم مرهمي مي خواهد از جنس خودت ، نزديک ... بي خطـــــر ... بخشنده ... بي منّت ... ! @};-
اويس.
94/3/24
خدايا مرا ببخش بخاطر تمام درهايي که کوبيدم و خانه تو نبود...
دلم گرم است به مهرباني خدايـــــي، كه سالهاست در دل خـــــــاك، گندم و گل مي كـــــــــارد، تا زنده بمانيم و عاشــــــــــــــــق . . . !
نگران فردايت نباش . . . خداي ديروز و امروزت , فردا هم هست ... خوشبختي يعني نگاه خدا . . .
مي خواستم دستان خدا را بگيـــــــــــــــــرم ! ندا آمد: دستان افتاده اي را بگيـــــــــــــر . . .
هرگز نيکي و بدي يکسان نيست ... بدي را با نيکي دفع کن، ناگاه خواهي ديد همان کس که ميان تو و او دشمني است گويي دوستي گرم و صميمي است . . . (آيه ي 34 سوره فصلت)
تنهايي ام را با خدا قسمت مي کنم ... روي زمين تنهايي ها تقسيم نمي شوند . . . تکثــــــــــــــــــــــــــــــير مي شوند !
خداوندا ، قرارم باش ...يارم باش. جهان تاريکي محض است، ميترسم، کنارم باش.....
خدايا شرمنده ام ... چه بي حساب مي دهي و من چه با حساب با مهــر ه هاي تسبيـح ذکــر تو را مي گويم ...
من خــــــدا را دارم کولــه بـــارم بر دوش سفـــري مي بايد سفـــري تا ته تنــــهايي محض هـــر کجــا لرزيدي از سفــر ترسيدي فقط آهسته بگـــو من خــــــــــدا را دارم.....
خدايا! کمکم کن پيماني را که با تو در طوفان بستم،در آرامش فراموش نکنم . . . !
خدايا ... کجاي زمين از تو خاليست که خلق ، تو را در آسمان مي جويند ؟
خدايــــــــــــــا..... دلم زنگ تفريح ميخواهد............ باورکن خســـــــــــته شده امــــــــــ.... ازاين کلاس رقصيـــــــــــدن به سازدنيــــــــــا....
گاه مي انديشم... چندان هم مهم نيست اگر هيچ از دنيا نداشته باشم همين مرا بس که کوچه اي باشد و باران وخدايي که زلال تر از باران است
نگران چي هستي؟ گاهي خدا درها و پنجره ها را قفل ميکنه زيباست اگر فکر کني بيرون طوفانه و خدا ميخواد از تو محافظت کنه پس بخند
خدايـــــــــــــــــــــ ـــــــا ايوب را بفرست تا برايش از صبر بگويـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــم...
خدايا اي اولين واخرين مهرباني/ دستهايم را در اسکله ي تاريک ترس تنها مگذار/ ومرا که ارزومند گفتگو با توام/ در سحر گاهان نياز بي کلمه رها مکن...
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top