شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
سلام سارا جووووووووووووووونم
سلام فاطمه جوووون ، من بالاخره تونستم يکي از شما ها رو تو پيامرسان ببينم :دي
اي جانمممممممممممممممم....
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top