شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ با تمام وجود گناه کردم و در تکرار آن اصرار! اما نه نعمتش را از من گرفت، نه گناهانم را فاش کرد! اگر اطاعتش را کنم چه ميکند؟
سلام از مطلب شما لذت بردم . موفق باشيد .
سلام . . . ممنونم :)
2000000000@};-
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top