شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ چهار نفر بودند بنامهاي همه كس، يك كس،هر كس و هيچ كس يك كارمهم وجود داشت كه ميبايست انجام مي شد و از همه كس خواسته شد آن را انجام دهد . همه كس ميدونست كه يك كسي آن را انجام خواهد داد . هر كسي ميتوانست آن را انجام دهد، اما هيچ كس آن را انجام نداد .
يك كسي از اين موضوع عصباني شد، به خاطر اينكه اين وظيفه همه كس بود . همه كس فكر ميكرد هر كسي نميتواند آن را انجام دهد، اما هيچ كس نفهميد كه هر كسي آن را انجام نخواهد داد . سرانجام اين شد كه همه كس يك كسي را براي كاري كه هر كسي نمي توانست انجام دهد و هيچ كس انجام نداد، سرزنش كرد !!!!!!!!
نيلوفر
حالا چي شد ؟
منم نفهميدم والله!!!هرکي فهميد توضيح بده!!
بهي جون
سرگيجه گرفتم!!!وااااااااااااي
polly
بابا خيلي جالب بود كه! من خيلي وقت پيش خونده بودم الان دوباره خوندم كيف كردم.
بهي جون
آره خيلي جالب بود!!!فقط آدم گيج مي شه!!
خنديديم!!!!
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top